Det er bra at du tar deg tid til å lese våre vilkår for bruk og vi har gjort vårt ytterste for å holde de så korte og konsise som mulig. Vi er veldig opptatt av å levere en bra tjeneste for våre brukere og yte god brukerstøtte når dette er nødvendig.

Når du gjør et kjøp etter å ha klikket på vår lenke så får vi (forhåpentligvis!) provisjon for dette. Mye av denne provisjonen går rett tilbake til deg, mens noe beholder vi for å dekke våre utgifter og drive selskapet. Men for at dette skal fungere må vi ha noen enkle spilleregler, og de står i de påfølgende vilkårene for bruk.

Vilkår for bruk

1. Innledning

Denne avtalen regulerer forholdet mellom SVOSJ AS (ORG NO993389986) (heretter “SVOSJ”, “oss” eller “vi”) og tjenesten som vi tilbyr (heretter “Tjenesten”). Ved å registrere deg på Tjenesten aksepterer du at du inngår en avtale med SVOSJ under vilkårene som er i denne avtalen. Personen som registrerer seg på Tjenesten oppretter en “Konto” og blir heretter omtalt som “Brukeren”. Vær oppmerksom på at denne avtalen kan endres og oppdateres fortløpende jamfør punkt 12.

Noen viktige begreper/definisjoner:

«Partner» betyr nettbutikker, og andre selgere av produkter og tjenester som er tilknyttet Tjenesten

«Transaksjon» eller «Kjøp» betyr handler du gjør hos en Partner via Tjenesten

«Cashback» er poeng Brukeren får på Transaksjon hos en Partner.

«Kvalifisert Transaksjon» betyr Transaksjon eller Kjøp som kvalifiserer for Cashback. For at Transaksjon eller Kjøp skal kvalifisere for Cashback må Partner først bekrefte overfor SVOSJ at Transaksjonen eller Kjøpet er genuint, og ikke er avbestilt.

2. Tjenesten

Tjenesten gjør det mulig å få Cashback helt eller deler av frakt og andre rabatter for varer kjøpt hos en partner gjennom SVOSJ sin tjeneste.

3. Konto

Tjenesten kan kun benyttes av privatpersoner med leverings- og betalingsadresse i Norge. Ingen person kan ha mer enn en Konto, dette gjelder også dersom Konto har blitt stengt.

Brukere må registrere korrekt og oppdatert informasjon om seg selv, inklusive e-postadresse, navn, mobilnummer, adresse og annen informasjon som etterspørres. Brukeren er selv ansvarlig for å oppdatere informasjon. SVOSJ tar intet ansvar for feil eller tap som følge av feilaktige opplysninger gitt av Brukeren.

Som Bruker av Tjenesten må man til enhver tid sørge for å ha korrekt e-postadresse registrert og at man sjekker denne jevnlig. Viktig informasjon om Tjenesten vises når man logger inn i app, eller sendes via e-post.

En Bruker kan få deaktivert sin konto ved å kontakte brukerstøtte. Konto deaktiveres ikke kun ved sletting av app. SVOSJ forbeholder seg retten til å beholde data som er nødvendig dokumentasjon i forhold til bokføring, eller relevant for å avdekke misbruk i henhold til punkt 8. SVOSJ forbeholder seg retten til å deaktivere kontoen til en Bruker som oppfører seg utilbørlig overfor SVOSJ sine medarbeidere, Partnere eller andre grupper eller personer. Dette inkluderer bl.a. bruk av funksjoner for å invitere nye brukere.

4. Utbetaling av cashback

For at en Bruker skal kunne få refusjon på Cashback må Brukeren være logget inn på Tjenesten før vedkommende gjennomfører et Kjøp. Brukerens Konto godskrives når det foreligger en Kvalifisert Transaksjon. Cashback på frakt er inntil 100,- per transaksjon. Det er en maksimal Cashback på 1 000 kr per kalendermåned.

Cashback beregnes forskjellig avhengig av Partner, produkter og andre forhold. SVOSJ tar forbehold om feil i beregning og tar intet ansvar for manglende Cashback hvis feil oppstår - uavhengig om feil oppstår hos Bruker, Tjenesten, Partner eller tredjepart. Cashback som beregnes ut i fra ordreverdi rundes ned til nærmeste heltall og beregnes normalt ut i fra ordreverdi eksklusive merverdiavgift, andre avgifter, fraktkostnader og eventuelle rabatter eller gavekort.

Under en rekke omstendigheter kan kjøp gjort via Tjenesten bli vurdert for ikke å være en Kvalifisert Transaksjon av Partner. Cashback vil da ikke bli registrert eller vil bli slettet / avvist i ettertid. Her er noen eksempler på situasjoner som kan føre til at et Kjøp ikke blir regnet som en Kvalifisert Transaksjon:

  1. Kjøp som helt eller delvis avbestilles eller endres

  2. Kjøp som avbrytes grunnet problemer med betaling

  3. Kjøp som avbrytes grunnet tekniske problemer hos Partner

  4. Kjøp som ikke kan fullføres grunnet mangler hos Partner

  5. Kjøp som kombineres med rabattkoder, kupongkoder, personlige tilbud, andre fordelsprogrammer eller rabatter

  6. Kjøp som registreres på en Konto som er stengt

  7. Kjøp hvor Bruker ikke har aktivert Tjenesten etter kjøp

  8. Kjøp hvor ikke hele bestillingen gjennomføres på nett

Brukere som har spørsmål knyttet til Tjenesten eller kjøp gjort via Tjenesten skal kontakte SVOSJ via Tjenesten (se lenke til “Kontakt” eller “Brukerstøtte”). Brukere skal ikke kontakte Partnere eller tredjepart direkte med spørsmål relatert til SVOSJ, brukerstøtte hos disse aktørene har ikke innsikt i prosessene som underbygger Tjenesten.

5. Varighet på opptjent cashback

Cashback på frakt og Cashback på hvert enkelt Kjøp har en varighet på 3 år fra tidspunktet det enkelte Kjøp bekreftes som en Kvalifisert Transaksjon. Cashback som ikke benyttes i løpet av 3 år vil automatisk forfalle og bli slettet.

6. Uttak av opptjent cashback

Verdien av et Cashback tilsvarer en norsk krone (NOK). Cashback fra Kvalifiserte Transaksjoner kan kun løses ut gjennom de mulighetene som presenteres på Tjenesten og disse kan endres uten forvarsel. Utbetaling gjøres kun til norsk bankkonto.

Dersom det foreligger skjellig grunn til mistanke om misbruk, kan cashback holdes tilbake inntil bekreftelse fra Partner foreligger.

Opptjent Cashback kan ikke flyttes/overføres til andre kontoer.

7. Markedsføring

SVOSJ sine tjenester bygger på at vi i noen tilfeller vil sende markedsføringstilbud til våre medlemmer. Vi må derfor være i stand til å sende visse typer informasjon til våre brukere, slik som generiske tilbud og andre fordeler vi ønsker å tilby til våre brukere. Dette vil du motta via e-post, app push eller SMS.

Vi kan også gi deg tilbud basert på hvordan du bruker SVOSJ. Du kan lese mer om dette i vår personvernerklæring som du finner nedenfor i punkt 13. Ønsker du å reservere deg mot dette kan du gjøre dette ved [sett inn beskrivelse].

8. Refusjon av frakt

Når kjøp er gjennomført gjennom SVOSJ sin APP vil tilbakebetaling gjøres fra SVOSJ til brukeren sin konto.

Når beløpet utbetales vi være avhengig av når SVOSJ får beskjed om at betaling og utsendelse er utført. Beløpet som vil bli tilbakebetalt per transaksjon vil være på opp til 100,- kroner

9. Passord og innlogging i applikasjon

Som medlem av SVOSJ har du tilgang til, og kontroll over, den informasjonen du registrerer i tjenesten. Du bør ikke avsløre ditt passord eller detaljer om betalingsmåten som er knyttet til kontoen, til andre. Videre er du ansvarlig for å holde informasjonen korrekt og til enhver tid oppdatert. SVOSJ har rett til å avslutte eller sperre ditt SVOSJ-medlemskap for å beskytte deg som kunde av SVOSJ eller andre tilknyttede aktører ved tilfeller av identitetstyveri og andre svindelforsøk.

10. SVOSJ sin rolle og ansvar

SVOSJ er en markedsføringskanal for Partnere, og Partnerne er selgere/tjenesteytere ved alle Kjøp. SVOSJ er ikke part i avtaler om Kjøp mellom Partner og Bruker, og opptrer heller ikke i noen sammenheng som representant for Partner. SVOSJ har derfor ikke noe ansvar overfor Bruker for eksempel dersom en vare eller tjeneste skulle være mangelfull, det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om vare eller tjeneste eller Partner, Bruker angrer på et Kjøp, eller leveringen er forsinket.

SVOSJ ønsker å være en trygg markedsplass for Brukerne. SVOSJ kan likevel ikke garantere at alle Partnere til enhver tid opptrer i overensstemmelse med lover og regler. For bedre å kunne sikre at SVOSJ som en trygg markedsplass vil vi gjerne ha tilbakemelding dersom Brukerne har negative eller positive erfaringer.

Vi kan ikke garantere at Tjenesten eller tekniske løsninger er tilgjengelig til en hver tid og vi er ikke ansvarlig for feil, mangler eller andre problemer i tekniske løsninger (hos Bruker, levert av SVOSJ, våre samarbeidspartnere, eller tredjepartsleverandører). Sporing av kjøp og Transaksjoner gjøres i de fleste tilfeller av tredjepart. SVOSJ stiller ingen garantier for tilgjengeligheten eller funksjonene til denne sporingen. SVOSJ er ikke ansvarlig for tekniske feil som leder til at SVOSJ og transaksjoner ikke registreres.

SVOSJ stiller ingen garantier for at oppsparte cashback vil kunne løses ut i fremtiden.

Det er Partnerbutikkene som er ansvarlige for at riktig vare fraktes til deg.

Partnerbutikkene er ansvarlige for reklamasjon på varer og håndtering av angrerett ved kjøp av varer, og du må ta kontakt med Partnerbutikkens kundeservice i slike tilfeller.

11. Overdragelse

Brukeren kan ikke overdra sin avtale med SVOSJ eller opptjent Cashback til andre. SVOSJ kan overdra sine rettigheter og plikter overfor Brukeren til tredjepart.

12. Misbruk av Tjenesten

Dersom det foreligger saklig grunn eller brudd på denne avtalen, kan Brukerens tilgang til Tjenesten sies opp uten forhåndsvarsel. Ved oppsigelse av Brukerens tilgang til Tjenesten, slettes all opptjent Cashback assosiert med Brukerens konto.

Brukere skal ikke gjennomføre, eller prøve å gjennomføre, Kjøp hos en Partner for å tjene Cashback ved å oppgi falsk person- eller betalingsinformasjon eller misbruke tilbud hos Partnere. Å gjennomføre, eller å prøve å gjennomføre, Kjøp som er falske eller på andre måte gjennomføres for å tjene cashback uten intensjon om å benytte produktet eller tjenesten som tilbys av Partner, anses som misbruk.

Ved misbruk eller annet mislighold av denne avtalen som har medført utbetaling, forbeholder SVOSJ seg retten til å kreve feilaktig utbetalt beløp tilbakebetalt.

13. Personvern

Personvern er viktig for oss og vår behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven. Informasjon om hvordan vi behandler opplysninger finner du i vårt dokument om personvern (heretter “Personvernsvilkår”). Ved å akseptere vilkårene for bruk av Tjenesten, aksepterer du også våre Personvernsvilkår og behandlingen av personopplysninger.

14. Immaterielle rettigheter

Rettighetene til Tjenesten, innhold på Tjenesten og varemerker tilhører SVOSJ, Partner eller andre samarbeidspartnere av SVOSJ. Slike rettigheter kan ikke benyttes av Bruker eller andre uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra SVOSJ.

Ved å benytte Tjenesten og laste opp innhold til Tjenesten gir Brukeren en evigvarende ikke-eksklusiv lisens til å benytte innholdet på Tjenesten og alle andre tjenester SVOSJ tilbyr, samt til å overdra og endre slikt innhold.

15. Endringer til denne avtalen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen. Nye versjoner av avtalen vil alltid være tilgjengelig på Tjenesten og ved større endringer vil vi gjøre deg oppmerksom på endringene når du logger inn eller via e-post. Det er siste utgave av avtalen som er tilgjengelig på Tjenesten som er den til en hver tid gjeldende avtale.

16. Lovverk

Disse vilkårene reguleres av, og tolkes i samsvar med de til enhver tid gjeldende norske lover, regler og forskrifter. Vilkårene begrenser ikke ufravikelige rettigheter etter norsk rett.

Fant du svaret?